Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Misforståelsen Owen Jones Megan er en psykisk tenåring som ikke kan finne noen som kan hjelpe henne med å forstå kreftene sine...ingen som lever kan gjøre det. Beskrivelse av Misforståelsen. “Misforståelsen” er en novelle om en ung jentes voksende forståelse av at hun er i stand til å gjøre å forstå ting som ingen i hennes familie kan. Noen av skolekameratene hennes sier dem også har slike evner. Jentas navn er Megan, hun er tolv år gammel i denne første boka. Megan har to problemer som synes vanskelig å takle. Det første er at moren er redd for datterens latente evner, slik at hun motarbeider henne stadig vekk. Det andre er at det er vanskelig å finne en lærer som kan hjelpe henne med å utvikle sine overnaturlige, psykiske krefter. Hun forsøker å snakke med sin mor om dette men hun blir avfeid hver gang så hun gir nærmest opp å få henne til å forstå. Hun tenker det er best å ikke fortelle noe til sin far om dette da hennes mor ikke er på hennes side i dette. Megan føler at det er et uttalt bånd mellom henne og hennes mor, kanskje er det båndet som eksisterer mellom alle mødre og døtre, men kanskje er nettopp dette mellom dem mye dypere, men hvem kan si noe om dette da Megan nesten ikke kjenner seg selv. Det hun vet er at det ser ut som moren ikke ser ut til å bry seg, Megan er snart tenåringsjente og har sine bekymringer og spørsmål. Hun tenker må gi moren mere tid til å komme over frykten for det paranormale. Hun kan vente, og hun kan holde ut det forferdelige overgrepet som hun blir utsatt for i all hemmelighet uten at faren hennes vet noe som helst om dette. ‘’Misforståelsen’’ er den første av så langt tjuetre korte noveller i denne serien i håpet på å finne noen som skjønner hvordan hun best kan fortsette med sin overnaturlige, åndelige og psykiske utvikling. Hun må læres hvordan hun kan bruke dette på riktig måte og til riktig formål. Megan er ei snill og god jente og det ser ut til at hun kan bruke sine krefter riktig men det er vanskelig alltid å gjøre det riktig. Disse historiene vil appellere til alle som har interesse for psykiske krefter, det overnaturlige og psykiske krefter og mellom ti og hundre år gamle. 1 Misforståelsen En åndsguide, en spøkelsestiger og en skummel mor! av OWEN JONES oversatt av Jim-Roger Sedolfsen Copyright © 15. mars 2021 Owen Jones Misforståelsen av Owen Jones Publisert av Megan forlagstjenester https://meganthemisconception.com (https://meganthemisconception.com/) Owen Jones' rett til å bli identifisert som forfatter av dette arbeidet har blitt hevdet i samsvar med § 77 og 78 i Copyright Designs and Patents Act 1988. Forfatterens moralske rett har blitt hevdet. I dette skjønnlitterære verk er karakterene og hendelsene enten et produkt av forfatterens fantasi, eller de brukes helt fiktivt. Noen steder kan eksistere, men hendelsene er helt fiktive. Kontakt meg på: http://facebook.com/AngunJones (http://facebook.com/AngunJones) http://twitter.com/owen_author (http://twitter.com/owen_author) owen@behind-the-smile.org (mailto:owen@behind-the-smile.org) http://owencerijones.com (http://owencerijones.com/) Meld deg på vårt nyhetsbrev for innsideinformasjon om Owen Jones' bøker og skriving ved å skrive inn e-postadressen din her: http://meganthemisconception.com (http://meganthemisconception.com/) Andre noveletter i samme serie: Megan-serien En åndsguide, en spøkelsestiger og en skummel mor! Misforståelsen Megans trettende Megan's Skoletur Megan's School Eksamener Megans tilhengere Megan og den tapte katten Megan og ordførerinnen Megan Ansikter Derision Megans besteforeldre Besøk Megan's Far Blir Syk Megan Går på Ferie Megan og innbruddstyven Megan og syklisten Megan og den gamle damen Megans hage Megan går til dyrehagen Megan Går Fotturer Megan og W. I. Cookery Konkurranse Megan Går Riding Megan Går Yachting Megan for Carnival Megan til jul Dedikasjon Denne utgaven er dedikert til min kone, Pranom Jones, for å gjøre livet mitt så enkelt hun kan, hun gjør en god jobb med det og til mine foreldre, Colin og Marion, for den fantastiske oppdragelsen de ga til meg og mine brødre. Karma vil betale tilbake alle i vennlighet. Bekreftelser Til min hustru, Pranom for hennes tålmodighet og min venn Lord David Prosser for å hjelpe til med omslaget og design. INSPIRERENDE SITATER "Tro ikke på noe bare fordi du har hørt det, Tro ikke på noe bare fordi det ble snakket og ryktet av mange, Tro ikke på noe bare fordi det ble funnet skrevet i dine religiøse tekster, Tro ikke på noe bare på grunn av autoriteten til lærere og de eldste, Tro ikke på tradisjoner fordi de har blitt overlevert i generasjoner, Men etter observasjon og analyse, hvis noe er forenelig med fornuft og bidrar til det gode og nytte av en og alle, godta det og lev opp til det." Gautama Buddha ------ Den store Ånd, hvis røst er med vinden hører meg. La meg vokse i styrke og kunnskap. Få meg til å se den røde og lilla solnedgangen. Måtte hendene mine respektere det du har gitt meg. Lær meg hemmelighetene skjult under hvert blad og stein, som du har lært folk i tidligere tider. La meg bruke min styrke, ikke å være større enn min bror, men å bekjempe min største fiende - meg selv. La meg alltid komme foran dere med rene hender og et åpent hjerte, og når min jordiske span falmer som solnedgangen, skal min Ånd vende tilbake til deg uten skam. (Basert på en tradisjonell Sioux bønn) Innholdet 1 Hobsons valg 2 Økende bevissthet 3 Mother's Little Helper 4 Inspiration 5 Naboene 6 Megan's Venner Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64616572&lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 259.24 руб.