Сетевая библиотекаСетевая библиотека
G?zl?rimin isiginda. serl?r Vahid ??m?nli Vahid ??m?nli son bir ne?? ay ?rzind? yazdigi yeni serl?r toplusu il? yen? d? g?r?s?n?z? g?lmisdir. ?z kitabini «G?zl?rimin isiginda» adlandiran m??llif, h?r serin ?st?nd? g?zl?rinin nurunu q?tr? – q?tr? s?rf etdiyin?, h?r s?z?, h?r misraya b?y?k z?hm?t s?rf etdiyin? isar? edir.Vahid ??m?nli ?mindir ki, bu serl?r kitabi oxucular t?r?find?n sevincl? qarsilanacaq, sevil? – sevil? oxunacaq. G?zl?rimin isiginda serl?r Vahid ??m?nli © Vahid ??m?nli, 2019 ISBN 978-5-4496-2676-9 Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero Yoxusdan qabaq H?yatin qaydasi, nizamidir bu, D?r?y? en?rl?r yoxusdan qabaq. ?z? sigal ??k?r cavanliq ?agi, Parlayar G?n?s t?k qirisdan qabaq. S?z? diqq?t verir g?l d?, ?i??k d?, Ari da, s?r?? d?, qara b?c?k d?… Sevgi yuva qursa g?zd?, ?r?kd? Dil? can – can g?l?r baxisdan qabaq. Insan sad olarmi t?nha qalanda? K?d?r? b?r?n?r ?r?k d?, can da… Kim bilir n? olar g?yl?r dolanda, Vahid, ?ox gurlama yagisdan qabaq. 18.11.2018 Iqdir. Baliq g?l? 22 iyun 2014 Zaman I?Ind? Sovurdum yell?r? ne?? bahari, Bahar axtariram x?zan i?ind?. G?nl?rim d?li t?k qovhaqovdadi, Ayim da, ilim d? duman i?ind?. Aldim soragini ?zg? diyardan, Axirda ?limi ?zd?m o yardan… El? d?z ilqardan, d?z etibardan, R?bbim hifz el?sin zaman i?ind?. S?nd?rd? sin?md? alovu, odu, Ayaq izl?rini yagislar yudu… Vahidin taleyi, qism?ti budu, Aglayir bir d?rdli kaman i?ind?. 18.11.2018 allah, bu nec? sevgIdIr? Allah, bu nec? sevgidir, Lap dagi dasi yandirir. ?axir g?yd? sims?k kimi, Saxtali qisi yandirir. Sevdam t?z? d?b? minib, I?im? y?z ist?k sinib… Ciy?r ?oxdan yanib, s?n?b, Indi d? basi yandirir. Vahid, dem? solmaz solar, ?r?yin? at?s dolar… Sev?n ?r?k bel? olar, Agili, husu yandirir. 18.11.2018 ?li m??llim? h?sr olunur Alinmaz qala kimi ?z?m?tli, basi qarli daglar kimi ?l?atmaz, etibari v? qaygisi t?k?nm?z, ?v?zsiz olan Agsaqqalim, b?y?k qardasim ?li m??llim? – 60 yasi m?nasib?til? K?n?ll?ri f?th edirs?n s?birl?, S?hvimizi ?fv edirs?n s?birl?, D?rdi – q?mi m?hv edirs?n t?mkinl?, Irad?nl? hasil olur h?r dil?k. ?li m??llim, altmis yasin m?bar?k! Alni a?iq gedirs?n ?z yolunla, S?r?finl?, s?hr?tinl?, saninla, El – obamiz f?xr eyl?yir adinla, Harda olsan, orda a?ir g?l – ?i??k. Ugur olsun, bu xos g?n?n m?bar?k! Ta ?z?ld?n hamimiza g?r?ks?n, S?n ?zizs?n, S?n dogmasan, ?r?ks?n! H?s?n Mirz? ocagina dir?ks?n, ?r?yinl? qosa vurur min ?r?k. Dag v?qarlim, – altmis yasin m?bar?k! H?s?n Mirz? Adin ?li, ?li s?n? yar olsun, Dostlar g?ls?n, d?sm?nl?rin xar olsun. S?sin, s?dan el – al?m? car olsun, N?z?rd?n qorusun qoy s?ni F?l?k! Hacilar hacisi yasin m?bar?k!     M?sfiq Mirz?yev     Vahid ??m?nli N?batIsayagi 1 Allah, Allah g?l ?st?nd? z?rdi bu, Ya z?rin ?st?nd? nur dan?sidir? Aglimi basimdan alib apardi, Basim c?h?nn?min viran?sidir. S?rxos t?k g?zir?m dagi, arani, X?yali cosdurur, qaynadir qani… G?zir?m Irani, Rusu, Turani, Tapmiram, – bu m?hs?r nisan?sidir. N?batinin doguldugu v? yasadigi ?st?b?n k?ndi B?lk? imdadima yet? bir n?f?r: Nisani bel?di, – G?vh?rdi, g?vh?r. Dili, disi inc?, sa?lari ?nb?r, G?zl?ri g?n?sin h?mxan?sidir. Qam?ti b?nz?yir c?nn?t g?l?n?, Hindistan q?ndini ?zib dilin?… Z?lf?n d?st?l?yib alsa ?lin?, Dey?rs?n, c?nn?tin p?rvan?sidir. Yerin behist olsun, N?bati baba, D?zm?din hicrana, – s?n? m?rhaba! B?s Vahid neyl?sin ey piri – Xuda, M?cnun t?k d?lisi, divan?sidir. 17.11.2018 Yaxsidi Sakit M?mm?dovun yaratdigi b?dii klubun ?zvl?rin?… ?irmalanib girmisiniz zor is?, Qollariniz qulac olsa yaxsidi. M?tin olun, ?yilm?yin g?rdis?, G?z tox olsa, q?lb ac olsa yaxsidi. ?r?yiniz bir ummandi, d?nizdi, H?r k?lm?niz, h?r c?ml?niz ?zizdi, Halal ??r?k m?q?dd?sdi, l?zizdi, Ortaliqda qazanc olsa yaxsidi. Haci Vahid versin xeyir – duani, Pozulmasin isinizin mizani… Dadli olsun ?mr?n?z?n h?r ani, Ugurlara inanc olsa yaxsidi… 16.11.2018 Alaq basdi bostanimi Alaq basdi bostanimi, Qaldi qarpiz, sogan yerd?. Dolu vurdu bag – bagati, Barimizi yigan yerd?. ?r?yimiz qaxac oldu, Hansi d?rd? ?lac oldu? Yollarimiz tixac oldu, Bir az yagis yagan yerd?. ?aqqallar verdi s?s – s?s? Sirin s?si batdi n?s?… Qartallar d?sd? q?f?s?, Qiy vurur sagsagan yerd?. Qis qapini g?lib k?sdi, Yagis yagdi, k?l?k ?sdi… Sobadan g?lm?di isti, T?st? bizi bogan yerd?. ?ox el?m? haray, Vahid, U?ub gedir saray, Vahid… Bir das dogaydi ay Vahid, Anan s?ni dogan yerd? M?kafatin yek?sI ?g?r sair q?l?m alsa ?lin?, Dem?k, g?lib sazin, s?z?n v?d?si. N?gm? qosub bir g?z?lin telin?, B?lb?l kimi ?t?sidir, ?t?si… M?nim bagim n? solar, n? talanar! Sarmasiqlar sari – sari sallanar, Yar nazlanar, g?l bagini dolanar, M?n olaram doqqazinda bit?si. Yer b?y?kd?, h?r t?r?fd? varam m?n, At?s?m m?n, alovam m?n, nuram m?n; G?r?k burda el? d?sgah quram m?n, Baxib yana Amerika qit?si… ?agir Vahid, dostlarini danisdir, Sux misralar taleyin? naxisdir… S?z bitdimi, qopub g?l?n alqisdir M?kafatin ?n azmani, yek?si… N?v?dIy? ?st?b?nd?n baxan dost… N?v?diy? ?st?b?nd?n baxan dost, G?zl?rinin did?sin? qurbanam. D?sm?nl?r? ?sir olan bu k?ndin X?zan d?s?n v?d?sin? qurbanam. O yamaclar ?r?yimi oxlayir, G?ll?rini yagi d?sm?n qoxlayir… M?nim ayaq izl?rimi saxlayir, D?r?sin?, t?p?sin? qurbanam. N?v?di k?ndi Qulagima d?rdli g?lir avazi, Qism?timd?n nec? olum irazi, M?nsiz axib yorgun d?s?n Arazin, Dalgasina, l?p?sin? qurbanam. Bir addimdi bu tayimdan o taya, Nam?rd d?sm?n hasar ??kib araya… Qanad a?ib qonaydim bir qayaya, K?klikl?rin n?gm?sin? qurbanam. V?t?n, V?t?n h?sr?tind?n dagliyam, Vahidin?m, ?li – qolu bagliyam, B?lk? s?n? ?r?yimi yolluyam? H?zin, h?lim n?f?sin? qurbanam!     10.11.2018 BIsmIsIk Sair Adil C?fakes? h?sr edir?m C?fakesik, s?fakesik ?z?ld?n, Bir ananin qucaginda bismisik. D?d?m Qorqud yurdumuza ad qoyub, D?d? Qorqud ocaginda bismisik. S?z baginda g?l ?kmisik t?z? – t?r, Yoxlayiriq, qoxlayiriq h?r s?h?r… G?l ?st?n? s?p?l?n?n z?rdi, z?r, Butasinda, sa?aginda bismisik. Saz ?alinir, n?gm? deyir dodaqlar, Gah allanir, gah nurlanir yanaqlar… Haqdan yanir bizim eld? ?iraqlar, Sari Asiq isiginda bismisik. S?n d? Vahid bu isiqla alis, yan! B?xt?v?rdi ?z?n? dost qazanan… La?inimdan Agdamacan uzanan Al – ?lvan g?y qursaginda bismisik…     12.11.2018 BIr f?qIr saIr?m… Bir f?qir sair?m, h?rd?n yaziram, D?nyanin dolasiq k?l?fl?rind?n. H?r g?n imtahana ??kir Ilahim, M?ni ??kindirir ?ox n?fl?rind?n… Qartal t?k s?mada s?zm?yim g?lir, D?rin d?ryalarda ?zm?yim g?lir… H?rd?n ?z?md?n d? bezm?yim g?lir, Sixilib ?mr?m?n ?ox s?hvl?rind?n. K?hn? g?nahlarim d?s?nd? yada, Indid?n alisib yaniram oda… Ay Vahid, payizim g?tirir s?da, Q?rib durnalarin k?? s?fl?rind?n…     12.10.2018 Sevda ram el?dI ?ox asan m?nI Ne?? ustadlardan d?rsimi aldim, D?rsini bitir?n adam san m?ni… ?lifd?n basladim, leylid? qaldim, Sevda ram el?di ?ox asan m?ni. Qatladim kitabi qoydum bir yana, Dedim, n?z?r salim qoca cahana, Baxmaqla n? s?m?r g?l?r insana? Qinadi, danladi ?ox insan m?ni. Dedim zikird?dir elmin a?ari, Oldum bir q?rib? esqin d??ari; G?zl?l?r g?rm?sin m?n t?k na?ari, N? din?n g?rm?di, n? susan m?ni. T?bim b?xs el?di m?n? ?ox k?lam, Tikildi ?liml? ne?? s?z qalam. Inana bilm?zdim d?zl?rd? qalam, Olmazdi d?rd yixan, q?m basan m?ni. V?qarin da t?bi g?lirdi cosa, N? fayda, oxlari ?irpildi dasa. Hayif, min yol hayif bel? qardasa, H?m yardan eyl?di, h?m dostdan m?ni. Ay Vahid, ?r?kd? olmasa t?p?r, El?m?z k?ks?n? d?rdl?r? sip?r… G?l?n d?vr?sin? ??km?yin ??p?r, G?zl?yr o g?ld?n bir dastan m?ni.     16.11.2018 Olur Dedim, besg?nl?kd? bu qoca d?nya, ?? g?n? dolasiq, dumanliq olur. Qalir iki g?n?, – o da ya qism?t, Ya da m?v?qq?ti sultanliq olur. Oturdum cavanliq taxti – tacinda, Unutdum acisin, ehtiyacin da. Ke?di, g?zl?rimi yumub – a?inca, Bilm?dim, zamani bir anliq olur. N?yind?n s?z a?im ke??n ill?rin? G?z?l sonalayan, se??n ill?rin… Baxmadim dadina sirin dill?rin, Sandim, yaxsiliga yamanliq olur. N? s?z?m, s?hb?tim olmadi karim, N? sevdiyim g?z?l olmadi yarim… Qaldi ortaliqda quru v?qarim, Onun da taleyi g?manliq olur. Ay Vahid, q?lbind?n g?t?r inadi, Hicrandi sevginin o biri adi… Getdi, damagimda qalmadi dadi, G?l kimi g?nd?z?m qaranliq olur… 12.11.2018 D?lI das g?r?nd? D?li das g?r?nd? qalarmi na?ar? Qizaran g?zl?ri dasa tuslanar. D?li das g?t?rs?, agilli qa?ar, D?linin daslari basa tuslanar. Z?hm?tsiz n? z?r?i, n? d?rzi olar, Aqilin ustaddan d?z d?rsi olar. H?r bir avand isin bir t?rsi olar, Yayin da bir ucu qisa tuslanar. ?z?m? sux g?rd?m, canimi sulu, Ke?dim ?ox yollari g?z?yumulu… Axtardim, tapmadim d?z olan yolu, Karvan da sarbansiz bosa tuslanar. N?d?ns?, V?qardan g?lmir s?s – s?da, Allah, iraq olsun ondan qan, qada. Sirin misralari d?s?nd? yada, Yanaram, g?zl?rim yasa tuslanar. Ay Vahid, az dasi dagi Arana, Kiml?ri ?ixarib fikir bir yana?… Asiqin g?zl?ri Haqqa, Qurana, Zahidin g?zl?ri asa tuslanar. 06.11.2018 D?nyanin… Dedim, q?sd el?m? sirin canina, D?rdini, s?rini i?ib d?nyanin. N?yi var, n?yi yox, duymaq ??tindi, Bu zalim d?nyanin, n?cib d?nyanin. Bali z?h?r dadir, z?h?ri baldi, «Kali d?ymis olur, d?ymisi kaldi». Kim? g?zl?ri kor, dill?ri laldi, Kim? qilinci var ?c?b d?nyanin… Kiml?rin ?st?nd? ?sdi nan? t?k? Kiml?r? cir?yl? verdi duz – ??r?k? Kiml?r sell?rin? q?rq oldu g?r?k? Kiml?r k?rp?s?nd?n ke?ib d?nyanin? V?qardan n? x?b?r soruram ondan, ?z?m? cand?rdi g?l?r yalandan… B?lk? ?l g?t?r?b buz qucagindan, Z?rif g?l bagina k???b d?nyanin. Ay Vahid, dag basir y?z ?hli hala, S?n saga ??kirs?n, o ??kir sola… Bir g?n s?n d? durub d?s?rs?n yola, Boyuna boz qatma ?l??b d?nyanin…     06.11.2018 S?rI?t, T?rIq?t, M?rIf?t, H?qIq?t G?z?m? a?andan Allah adina, Azan, oruc g?rd?m, ibad?t g?rd?m Bu yolun yol?usu olan h?r k?sin, Q?lbini, k?nl?n? ?ox rahat g?rd?m. N? q?d?r ?ziyy?t ??ks?l?r, yen?, G?rd?m h?r ??tin? g?rirl?r sin?… Elimd?, obamda Imam H?seyn?, D?rin sevgi g?rd?m, m?h?bb?t g?rd?m. Donmadi soyuqda, saxtada, qarda, Fidanlar g?l a?di bir ilk baharda… Haqqin asiqidi dostum V?qar da, Onda hikm?t g?rd?m, m?rif?t g?rd?m. Ne?? sevdalara d?ss? d? basim, I?imd? ?syan var haqsiza qarsi… ?rfan m?clisind? olmadim nasi. Dostlardan etibar, k?ram?t g?rd?m. Ay Vahid, Haqq il? bir tut dilini, Tanrim abad etsin c?nn?t elini… ??m?nlid? bit?n ??m?n g?l?n?, ?mr?m? ?n sirin m?kafat g?rd?m.     07.11.2018 ?INGIZ K?RD?MIRLIY? ?ingiz K?rd?mirli Oxudum bir q?liz qifilb?ndini, G?z?m?n ?n?n? g?ldi kainat. X?yalim dolandi s?yyar?l?ri, Axtardim, tapmadim, – oldum narahat. Yeridim dayazda, ?zd?m d?rind?, Dolandim yam – yasil mes?l?rind?, Yedim ne?? d?rl? meyv?l?rin d?, Qalmadi agizda, dild? isdahat. Ne?? aliml?rin a?dim kitabin, Oxudum, saf – ??r?k etdim hesabin, X?b?rin, sif?tin, felin, xitabin, Birind? yox idi ona isarat. Yeddi d?niz ke?dim, yeddi dag asdim, Kesisin, mollanin dalinca qa?dim… Ruhlardan hikm?tin sirrin sorusdum, Hami bir agizdan dedi, – «Bes? at» D?rdimi s?yl?dim farsa, fir?ng?, T?rk dedi, – Arkadas, pozuldu deng?… Rus g?ld? o q?d?r, lap g?ldim t?ng?, Dedi, – Klyanus, ya ne znayu, brat. Hazarat, tutaq ki, elmim dayazdi, B?s yazan bildimi ?z? n? yazdi? M?nc?, o n?dirs?, yek? bir pazdi, ?lind? gic?l?k qalib camaat. Ay Vahid, b?s ed?r, g?zdin bu q?d?r, Qoy s?ni ?zm?sin q?m, q?ss?, k?d?r… ?ingiz qardasimiz, ?z? s?rh ed?r, Bizim d? basimiz qalar salamat!     07.11.2018 Zaman Bu soyuq zamani m?n d? g?rm?s?m. G?rm?s?m bahar da, payiz da, qis da. D?li sevdalara k?n?l vermis?m, Parlayib, yanmisam on alti yasda. Bir igid ?ixmadi g?c?n? qarsi, Firlatdi, ?ax-?axla o n?h?ng dasi. ?y?td? n? q?d?r agilli basi, Sovruldu k?l?y? k?s?k d?, das da. T?xti – S?leymandan qalmadi bir iz, Sindirdi n? q?d?r qam?t, boyun, diz. Sonda ?zrayilla qoydu ?zb??z, Qurudu g?zl?rd?n t?k?l?n yas da. Vahid ustadindan d?rsi d?z aldi, Oxudu hikm?ti, x?yala daldi. Kim getdi, kim qaldi, ??tin sualdi? ?m?r d? t?k?nir, agil da, husda! 11.11.2018 Bu VahIddI, P?rIzadin g?d?sI… ?ixib getdin… Nisgilin d? qoy getsin. ?vv?l – axir ged?sidir, ged?si. N? s?n apar ?z?nl? bir xatir?, N? m?n olum yollarini g?d?si… N? yazdimsa, el oxudu birb?bir, S?rusdular, dem?diyin ad n?dir? Nec? deyim, bu v?d?siz sevgidir, G?zl?rimin did?sidir, did?si… Asiq oldum, d?rd bagladi ?r?yim, ??du qalam, u?du q?rur dir?yim… Bu yasimda sevda n?y? g?r?yim? Varligimin h?d?sidir, h?d?si. ?ixib getdin… Alov tutdu sin?, yar, Bu alovum bir d? ??tin s?n?, yar, M?zarimi g?st?r?rl?r s?n?, yar, Bu Vahiddi, P?rizadin g?d?si… 07.11.2018 BIlmIr?m, d?nyanin harasindayam Aglimi basimdan almisan g?z?l, Bilmir?m d?nyanin harasindayam. Canlilar i?ind? axtarma m?ni, ?oxdan cansizlarin sirasindayam. El? d?sm?s?m ki ?z?m d? s?r?, G?r?nm?r g?z?m? daha yan-y?r?… B?l?b kiprikl?rin m?ni y?z yer?, Bilmir?m, he? hansi parasindayam. V?d?siz bu sevda canimi sixdi, Aldigim n?f?s d? n?f?s yox, ahdi… Ay Vahid, aram ol, Vallah g?nahdi, ??h?nn?m ?hlinin arasindayam.     21.09.2018 ??m?nlIm T?k adina, oduna g?z dikmis?m, ?zizim! Canim birc? baxisa ??kils? b?s eliy?r… ?s?r?m ?sim-?sim s?ni g?r?nd? g?z?m. Sevgin ?r?y?, basa ??kils? b?s eliy?r. Sahmar dedi, qapinda s?r?nn?m dizin-dizin, El? vuruldun ona, ta m?ni g?rm?z g?z?n… Amma m?n d? deyir?m, vallahi s?z?n d?z?n, N?qsim t?k birc? dasa ??kils? b?s eliy?r. ??m?nlim, ??m?nd?ki t?k bit?n g?l?m s?ns?n, Qolum, qanadim s?ns?n, ?b?di elim s?ns?n, Dinim, imanim s?ns?n, s?k?rli dilim s?ns?n, Adin Vahidl? qosa ??kils? b?s eliy?r.     21.09.2018 Atam balasi S?nsiz ayim, g?n?m hesaba g?lm?z M?nsiz darixdinmi, atam balasi? Ogrun baxislarla G?n?si s?z?b, Yollara baxdinmi, atam balasi? Dedil?r, k?n?ld?n k?n?l? yol var. Var da, canim, g?z?m, amma dardi, dar… K???nd? durnalar, ?l?y?nd? qar, Ocagi yaxdinmi, atam balasi? ?midl?r k?silm?z xeyir x?b?rd?n, Allahim qorusun xatadan, s?rd?n… H?nirti s?sin? diksinib h?rd?n, Doqqaza ?ixdinmi, atam balasi? K?vr?k zamanindi, ?zm?sin h?sr?t, Canina, basina ?ox el? diqq?t. Ayriliq ?z? d? hikm?tdi, hikm?t, Qafana taxdinmi, atam balasi? Q?zalar adlatdiq haqda, nahaqda. D?s?nm?k vaxtimi indi o haqda?.. Vahid ?ox yasadi s?nd?n uzaqda, Qayitmaq vaxtinmi, atam balasi?     22.09.2018 Oldular Qartallar qalmadi zirv?d? daha, Ki?ilib, ki?ilib s?r?? oldular. Ceyranlar otlamir d?r?d? daha, Qoyuna d?nd?l?r, ke?i oldular. G?nl?r aya d?nd?, ay il? d?nd?, Bu b?yda m?ml?k?t qafil? d?nd?… Yamacda ?i??kl?r x?z?l? d?nd?, ?r?nl?r naxir?i, c?t?? oldular. Q?sdin? durmusuq yurdun, v?t?nin, Aliriq hasara ??l?n, ??m?nin… Vahid, yada salma, artacaq q?min, K?hn? zurna?ilar fal?i oldular!     25.09.2018 Ay saIr… Sakit M?mm?dova h?sr olunur Sakit, gileyl?nm?, s?z t?k?n?nd?, Q?l?md?n, kagizdan ayril bir az da. ?l atib bir isin qulpundan yapis, Su ver bir agaca, bir ?ala qaz da… Sikay?t eyl?m?, ?m?r bos gedir, Bos ged?n bir ?m?r kim? xos gedir? Yasa ?ox g?v?nm?, agil, hus gedir, Bir ola bil?rmi qis il? yaz da?.. G?yl?rd? ?ox u?du sair x?yalin, G?r, yerd? olanin nec?di hali? Dolan asta – asta eli, mahali, Qoy g?rs?n boyunu ogul da, qiz da. Sair bu d?nyanin can yangisidi, ?n sirin, ?n dadli yalan?isidi… H?r s?z saglamligin talan?isidi, ?r?k d? alisar, dil d?, agiz da. Sakit, su qayidar g?ldiyi arxa, Axar h?zin – h?zin t?k?l?r ?arxa… Vahid d? s?z yazmaz ta qorxa, qorxa, Oxuyan tapilar, qalmaz kagizda…     25.09.2018 ?hm?d ?st?b?nl?y? nam? Dedim, g?lim g?r?s?n? ke??n yay, Vaxt uzandi payizacan, ay ?hm?d. Duman sardi ?st?b?n?n yollarin, ??kil?rmi bu yazacan, ay ?hm?d? Durnalardan s?z yolladim, aldinmi? Alib da, he? m?ni yada saldinmi? D?z?n? de, k?vr?ldinmi, doldunmu? Oxuyunca ta sonacan, ay ?hm?d. ?st?b?n? vurulubdur g?zl?rim, Bir g?z?ydim o daglari, d?zl?ri… Sair babam N?batinin izl?ri, Qalar axir zamanacan, ay ?hm?d. ??m?nli d?, ?st?b?n d? V?t?ndi, ?lim ?atan, ?n?m yet?n V?t?ndi. Bir ?r?kdi, bir candi, bir b?d?ndi, O tayindan bu tayacan, ay ?hm?d! Itirmis?m ill?rimin sayini… Nola Vahid, ke??m Araz ?ayini, G?r?m s?nin dag v?qarli boyunu. H?md?m ola canima can, ay ?hm?d! Baki. 03.10..2018 K?z ?st?nd?y?m M??llim ?mr?m? basa vurmusam, Asig ?mr? axir, saz ?st?nd?y?m. He? k?sd?n minn?tim yoxdu h?l?lik S?k?r Allaha ki, ?z ?st?md?y?m. Asiq Hasim Qubali Basima d?nyanin d?rdini yigdim, Axir yixdi m?ni, ?z ?st?nd?yi?m. Yalvara-yalvara qalmisam Haqqa, Axsamdan s?h?r? diz ?st?nd?y?m. Qafil?m, d?nyanin oyunlarindan, Bir haray ummuram qoyunlarindan… G?nahi asilib boyunlarindan, Baxiram, yaniram k?z ?st?nd?y?m. ?rz etdim halimi o ?hli – hala, B?lk? barmagimi batira bala… O da saldi m?ni y?z qeyl? – qala, M?cnun t?k s?rg?rdan, d?z ?st?nd?y?m. Bahardan x?zana ke?di alti ay, Yaz n? vaxt t?k?ndi, n? vaxt ?td? yay? F?l?k deyir m?n? saydigini say, N? q?d?r sayiram y?z ?st?nd?y?m. Ay Vahid, bu q?d?r sizladin, b?sdi. G?rm?rs?n, vaxt- v?d? qapini k?sdi? X?zan k?l?kl?ri i?im? ?sdi, B?z?sd?m, el? bil buz ?st?nd?y?m!     05.10..2018 Asiq Hasim Qubaliya Yen? axsam d?s?r qoca daglara, G?n?sd?n ?limi ?z?r?m, asiq. Amma ?midim var g?l?n sabaha, Z?lm?td? nurunu sezir?m, asiq! A?ilmir n? sazin, n? s?z?n baxti, Indi m?g?nnil?r z?bt edib taxti… S?zl?rin nur kimi q?lbim? axdi, El? bil, g?yl?rd? s?z?r?m, asiq. S?n haqqi nahaqqa verm?zs?n he? vaxt, S?n?tin yolunda gedirs?n s?rvaxt. Yollara ?ixmazsan vaxtsiz, baxtabaxt, M?n s?ni sam il? g?zir?m, asiq. H?n?rdi ?ld? saz girm?k meydana, Qosma, t?cnis dem?k m?rdi – m?rdana… S?nin t?k asigi dogmaz h?r ana, Dem?, yoruluram, bezir?m, asiq. Vahidin q?l?mi itidir h?l?, Baglayib k?nl?n? ser?, q?z?l?. Allahin yolunda cani-dil il?, M?n d? h?r ??tin? d?z?r?m, asiq.     27.10.2018 Su h?m?n sudu… S?n hara gedirs?n ay ke??n g?n?m, S?nd?r?b i?imd? alovu-odu, ?mr?m?nn ?st?nd?n mey i??n g?n?m, N?yim var f?xr ed?m, olanim budu. Varmis bu d?nyanin min xeyri, s?ri, Gah aga el?di, gah da s?rs?ri… Qatdi c?rg?sin? k?? ed?nl?rin, Qalan izl?rimi yagislar yudu. Nur s?pdi ??m?n? qara buludlar, Su i?ib canlandi saralan otlar. B?s niy? Vahidin dizini qatlar, Boyuma boy verm?z, su h?m?n sudu.     07.10..2018 ?ox q?mgin ?tm? Zaman t?l? qurur insan ogluna, Heyif, t?l?sin? ?ox b?dbaxt d?s?r. Kim? yarasiqli boy-buxun verir, Kimin qism?tin? qizil taxt d?s?r. Zaman usaq kimi tovlayir bizi, Qa?iriq, ov?u t?k qovlayir bizi, Bir g?n bir b?r?d? ovlayir bizi, Girin? ya qafil, ya s?rvaxt d?s?r. Ay Vahid, zamanla ??k – ?evir etm?, G?n?n? baha sat, ucuza getm?… B?lb?l t?k sizlama, ?ox q?mgin ?tm?, K?nl? sad olana g?z?l baxt d?s?r…     11.10..2018 AdIl S?k?rova h?sr edIr?m X?b?r g?ldi, bahar d?n?b daglara, G?l b?lb?l?, b?lb?l g?l? qarisib. Xos s?dalar b?r?y?bd? h?r yani, Sirin s?zl?r sirin dil? qarisib. Ogul g?rd?m vallah Sizi h?n?rd?, Ad qoydunuz ne?? k?ndd?, s?h?rd?… Bu x?b?rd?n cusa g?lib T?rt?r d?, Cosqun sell?r cosqun sel? qarsiib. K?lb?c?rin sir ?r?kli sir oglu, Soylu, k?kl?, s?si, s?z? gur oglu, C?sar?td?, n?ciblikd? bir oglu, Dag v?qari d?z ?m?l? qarisib! San – s?hr?tdi elimiz? bu z?f?r, Q?lbimiz? sevinc doldu G?y q?d?r… Yetir?c?k y?qin siz? bir s?h?r, T?brikimiz ?s?n yel? qarisib. 11.10.,2018 Baki. Q?z?l Asiqi m?st ed?r ?lf?t, mey? n? hac?t olur? Mey olan yerd? k?n?l, mey?iy? ita?t olur. Q?d?rind?n d? ?zizdir m?n? hikm?t dolu s?z, S?z ?g?r q?lb? yatirsa, ?r?yim rah?t olur. D?rl? s?z axtariram d?ryada ya d?zd? ola, G?z?r?m, baxmaram, billahi ne?? sa?t olur… Qoyma ?gyari g?l?, k?nl?n? b?rbad eliy?, ?gyarin q?lbi qara, g?rd?y? is qar?t olur. Bu da bir sirri-xudadir, iki q?lb olsa yaxin, Vahida, dadli, sirin s?hb?t olur, ?lf?t olur.     12.10..2018 ?st?b?n ?st?b?n k?ndi «Qalibi insan? bir ruhi r?vandir ?st?b?n» (1) Daima taz? t?rdir, t?r n?vcavandir ?st?b?n. Z?vq?, s?fasi ayridir, ?hd? v?fasi ayridir, Tutub c?nn?td? m?kan, c?nn?tm?kandir ?st?b?n. Rumid?n Sam? q?d?r h?r kisi ondan danisir, Adi dill?rd? olan Az?rbaycandir ?st?b?n. Canim N?bati babam uyuyur g?l qucaginda, G?l g?l? h?md?m olub, g?ll? cahandir ?st?b?n. Q?d?min olar m?bar?k, Vahida, ets?n ziyar?t, Adina, h?m ?z?n? sohr?tdir, sandir ?st?b?n… 1.Misra Seyid ?b?lqasim N?batinindir     16.10..2018 K?n?l, q?m el?m? payiz yetIsdI… K?n?l, q?m el?m? payiz yetisdi, Yasil yarpaqlari soldurub ged?r… S?z?r g?l qoxulu sirin s?rb?ti, B?llur bad?l?ri doldurub ged?r T?nha cigirlari alar duman, ??n I?dikc? s?bn?mi m?st olar ??m?n; X?fif s?h?r mehi ?sdikc? h?rd?n, Agappaq ?rp?yi qaldirib ged?r. H?zin layla ?alar payiz sulari, Oyadar k?n?ld? xos duygylari; Yigar c?v?r?n? heyvani, nari, Alma budaqlarin yoldurub ged?r. Qizil libasini geyin?r mes?, B?nz?y?r zirv?y? qonan G?n?s?, K???n durnalardan yamaca, d?s? B?mb?yaz l?l?kl?r saldirib ged?r. A?ilar al – ?lvan payiz g?ll?ri, B?z?y?r t?z?d?n b?yaz ?ll?ri, Axidar d?zl?r? cosqun sell?ri, Vahidi ?r?kd?n g?ld?b ged?r…     18.10..2018 G?ldI Bu s?h?r ?z?m? g?ld? sonbahar, H?zin bir t?b?ss?m dodaga g?ldi. ?f?qd?n boylandi qirmizi G?n?s, S?kili agappaq yanaga g?ldi. Yarpaqlar budaqda alisdi, yandi, K???l?r al – ?lvan nura boyandi… Alag?z g?z?ll?r tezd?n oyandi, S?n?kl?, kuz?yl? bulaga g?ldi. ??p?rin ?st?nd? sarmasiq g?l?, B?xt?v?r el?di g?z?, k?n?l?… D?c?l s?r??l?rin a?ildi dili, Ciggilti s?dasi qulaga g?ldi. Ay Vahid, sirindi, dadlidi h?yat, X?zan da bahar t?k qurur toy – b?sat, Dayanma, vaxt gedir, s?n d? yaz – yarat, B?lk?, bir g?n ell?r soraga g?ldi.     19.10.2018 Amanat kIsI Vahid ??m?nli, Amanat kisi, ?r?stun m??llim T?z?d?n tanidim m?n bu yay s?ni, Oturduq s?ninl? bir saat, kisi. U?duq ?mr?m?z?n xos anlarina, A?diq x?yallarda qol-qanad, kisi. M?n cocuq, s?n is? ?r oglu ?rdin, Kolxozda ?ox b?y?k isl?r g?r?rdin. D?mir k?hl?nl?r? h?yat ver?rdin, C?nn?t? d?n?rdi bag-bagat, kisi. Dilimd? ?zb?rdi ??m?nli adi, Hamisi qohumdu, eldi, obadi… Qalib damagimda bal kimi dadi, Turs nar da olurdu marmelad, kisi. Ke?mis?n zamanin sinaqlarindan, Yayin istisind?n, qisin qarindan… Hami s?hb?t a?ir etibarindan, Qoymusan yurdunda yaxsi ad, kisi. ?mr? sovurmadin tufana, yel?. S?ks?n? ?atmisan, g?mrahsan h?l?, Doxsanda, y?zd? d? qal el? bel?, Allah amaninda, Amanat kisi. Kim durub inciy?r bu n?cib dostdan, De g?r?m dururmu o bag, o bostan?.. Vahid d? bagladi adina dastan, N? zaman yetis?r m?kafat, kisi? Agdam, ??m?nli 21.10.2018 Ad Il? tanima m?nI, ?zIzIm Ad il? tanima m?ni ?zizim, Asiqin bir ayri adimi olur? ?r?kd?n ?r?y? axan s?z?m?n, S?yl?, baldan ?zg? dadimi olur? Ke?irm? ?mr?n? q?f?s i?ind?, ?irpinma, bogular n?f?s i?ind?. B?y?ys?n, boy atsin h?v?s i?ind?, H?yatin basqa bir odumu olur? Verdiyin v?dl?ri unutdum ?oxdan, And il?, amanla ?ixma var – yoxdan… ?zm? ?r?yini haqdan, nahaqdan, Dostlarin qohumu, yadimi olur? S?n ayri al?ms?n, m?n ayri al?m, ?zg?si deyils?n taniyam, bil?m. M?n esq yol?usuyam, ?limd? q?l?m, Esqin yol?usunun sadimi olur? Ay Vahid, adina h?rm?ti saxla, Dild?n p?rgari da h?rd?nbir yoxla… Insandi, s?hv edir, ?ox vurma oxla, S?n atan oxlarin badimi olur?     22.10..2018     Agdam, ??m?nli Sev?nin tanisi, bIlIsI olmur ?z?m?z zamani qarsidiririq, Zamanin biziml? bir isi olmur… S?ri insan s?pir Yerin ?z?n?, Basqa canlilarin s?r isi olmur. Gedirik, bilmirik dagdi, d?r?di, G?n?m?z y?y?nsiz, ?ilgin d?v?di… H?r an ?mr?m?z? bir gir?v?di, ?lind?n ?ixdisa, d?n?s? olmur. Gedir dayanmadan zamanin k???, Sorusmur, ay yol?u, n??is?n, n??i… ?z?nd? ?ks olur h?r k?sin i?i, Q?lbi qaralarin g?l?s? olmur. Sudan h?r k?s bir c?r ?ixarir ?ulun, Xeyir axtarmayin, xeyirxah olun… Haqq ???n f?rqi yox, aganin, qulun. Sev?nin tanisi, bilisi olmur     29.10.2018 F?l?kl? n?rtaxta oynama, g?z?l F?l?kl? n?rtaxta oynama, g?z?i, Vaxtinda besini, sesini atar H?r bir xan?sind? y?z t?l?si var, Vallahi, adamin lesini atar. S?nin «d? bir» – in? atar «s?» qosa, «S? bir» – l? ?ox ??tin ?ixasan basa… Vurar ses qosayla oyunu basa, Birin yox, ???n yox, besini atar. Bu d?nya hasil? g?l?nd?n b?ri, Firlandi, ?ox baslar qopartdi p?ri… C?tl?y?r ?lind? o qosa z?ri, ?st?n? bir qara dasini atar.     30.10.2018 M?n? y?z Il ?m?r arzula, dostum… M?n? y?z il ?m?r arzula, dostum, F?l?k g?nl?rimi bir – bir saymasin. Qovusum h?r d?rl? aydinliqlara, G?z g?rs?n, Q?lb vursun, ?c?l duymasin. M?n? y?z il ?m?r arzula dostum, Ke?diyim yollara zirv?d?n baxim. ?atdirim s?simi ne?? mahala, G?l?n n?sill?rin ?lini sixim. M?n? y?z il ?m?r arzula, dostum, G?r?m insan oglu qadirdi n?y?? G?r?m, ulduzlari nec? ram edir, H?km edir tufana, sel?, k?l?y?? M?n? y?z il ?m?r arzula, dostum, Doyunca dinl?yim kamani, neyi. Ke?im d?ryalardan, ayna sulardan, Dolanim s?mani, yeddi qat g?y?… ?r?yim vurursa h?yat esqin?, Azar da, bezar da b?han?dir ki… M?n? y?z il ?m?r arzula dostum, Insan ?vladina y?z il n?dir ki… 03.10.2018 Asiq Hasim Qubaliya m?x?mm?s t?hv?sI S?sin g?lir gah Sabrandan, Gah da Qubadan ay Asiq. X?b?r tutursan h?r zaman, Eld?n-obadan, ay Asiq. ?hvalimi sormursan he?, S?h?r s?badan, ay Asiq… Yeri g?ls?, yapisaram, d?hr?, yabadan, ay Asiq! N? sazindan od t?k?nsin, N? d? sobadan, ay Asiq. Al ?lin? telli sazi, Dolan meydanda m?rdana, Qosma, t?cnis, g?rayli de, Ell?r desin alqis sana, Ogul ist?r s?nin kimi, S?z oxuya yana – yana, Asiq yoxdu bu mahalda, G?l? qarsinda dayana, S?n?t s?n? ?man?tdi, D?d? babadan, ay Asiq. Vahid s?n? heyrandi bil, N? gizl?dim, ta n? danim? Dinl?y?nd? gur s?sini Damarimda cosar qanim. Az?rbaycan yurdum m?nim, X?z?r m?nim ?z ?mmanim… S?h?r yol alim Bakidan, G?lim Sabranda dayanim, — Qonaq olum s?z s?fr?n?, Evin abadan, ay Asiq!     31.10.2018 BIr s?m?r buldumu s?rv?t adami? Sakit M?mm?dova h?sr olunur Esitdim, bazara d?s?b g?z?rin, Bir isin vardimi, heyr?t adami? Bahalasan n?di, ucuzlasan n?? Yen? disl?yirmi qiym?t adami! Aldigin o ?tin ?ixmaz kababi… Bari doldurdumu bir piti qabi? Kismis, xurma, nabat, nogul, innabi, Torbana doldumu, qism?t adami? Firlanir, dayanmir f?l?yin ?arxi, Qum basir ??m?ni, lil basir arxi.. K?hn? bazar?i da qaldirib nirxi, Bir s?m?r buldumu s?rv?t adami? Getm?y? yox para, kafey?, bara. Sor – ??r?k yem?kd?n g?lmis?n zara… G?t?r, s?z bog?ani s?r? bazara, G?rs?n izz?tini l?zz?t adami. Yoxdu bu bazarda sairi sayan, K?hn? s?b?tin? ??r?k qoz qoyan… Ay Vahid, vaxt g?lib, q?fl?td?n oyan, Vallahi, sixir bu t?hm?t adami. 02.10.2018 Oruc kIsI Vahid ??m?nli v? Oruc M?mm?dov s?hidl?rin xatir?sin? ucaldilan bulagin ?n?nd? 21.10.2018 S?hid Sahidin atasi Oruc kisiy? h?sr olunur Dey?s?n, son vaxtlar k?vr?k olmusan, Dolur bulud kimi g?z Oruc kisi. Qocaman tarixi yola salmisan, S?rtl?sib, bozarib ?z Oruc kisi. S?n s?hid atasi, ?r oglu ?rs?n, Sin?nd? dag boyda d?rd g?zdirirs?n. I?in aglasa da, ?z?g?l?rs?n, ?yilm?z bilir?m, diz Oruc kisi. G?r n?l?r g?tirdi h?yat basina? Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=41830211&lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 280.00 руб.