Сетевая библиотекаСетевая библиотека
i (i) i i (. 1939 .) , i , ii (1980), i (1982 i 1984), ղ (2000) i., i, i i. i i i ii (2005). i i i (2013) ii , 'i i i i (2015). i i, i i. ii ii i -ii . i i, - i, ii ii, i, i i , ii , i i ii i, i i. , , i i -i, i i, i ii i i i ii i i. i i i, 2016 , , 2016 . . , -i, 2016 . . , -, 2016 i i i This publication has been subsidized by Instytut Ksiazki the POLAND Translation Programme i ii : i i i i i, i , i , i, i i i . ii i, i , ii i i . , ? . , , , i. i i, i i i , i i. ii i . i : i? i: . i . i : i. ? i: . . i : i, i i. i i. i: , i. . i . i: , ?! i , ! , i ii! . i (i ): i . i ( ii i ): ! i i i, i i ! ! ii i i i . i (i ): . . , i, i. i i i . i . i (i- ): i i. i . i . i: ? i : . , , ii. i (i ): . i . . i i- . i : ? i: . i : ? i: . i i . i : i. i . i: . ii. i : i. , . i ( ): , , iii, i , - i!.. , i . i (, i ): . i : ? i: . , i . (, i .) , i i i : i? i: . i ii?.. i : i. . i . i: , , i, i i-, . i. . i (i ): , . , , . i: . i. i i . , iii; , . i. . i : i ? i: , . i : ? i: ii . i : i. . i ( , ): , i! (i .) i i i i i. i. ! i . i i i i , , i , i . : i i i (): i, i? : , i i i. i: i i. (i , , i, , ii.) i, i. : ? i: . : i i? i: i (i.) i. : i ? i ( ): , i . : i i . i: i ii. : i i? (i .) ? i: . i. : ii ? i: . i, i i. i. : i , ? i: ii. i . i. : ? i: . : ? i: i . i . : i ?.. . i: i . , . i i ( .) ( i ): ? i: . : i? i: . : ? i: ii ( ): i (): . , i, i i , i . ( .) i . , i i? i. ( ): ? i: . : , ? i: i (i.) i ii i. ii i ii. : ii i , i i? i: i i. : ? , i ? i: i. . : ? i i i i, i ii. i: , i ( ): i: i i , . : - ii ? i ( i, i i): i, i i, . (i , - .) i ? i . : i, , i i, i. i ii. ii i. : i , ? i: i (i i i): , . i ii. ii, i i. i : i i. i , , i , i i . ( ): i? i: i . . ( i i i i , .) : , . i: i. ii . i, i . : . i i i i . , . i . i . : ? i. i i. : ? i: , i . i? : i. ii i. . ? i: . : ? i (): . : ? i: i. (i): , ii, . . , . i (): i ! , i i. . . ( ): , ? i (i i): i, i i, . i . (i): , i i ? , , i. i (): . , ii . : i. , . i? i: . : , . , i. - i i, i i i, i i. , i i . i . . i i , ii? i , i . i (i ): , . : ? i: . : i i i ? i, i ii, i i i , ? i: , i i i. (i): . i, i i i. i, i ? i: . . : !.. . (i i ii.) i: ? : i, . i, i i ? i: . . i i : ? i: . i. ( ): , , i ? i: i. (i, i.) i i. . (i i.) (i, -): , i . , ? ( i i i.) i ( ): i. i ii i. : ? , i ii i ? i. i ii, i. . : i, ? i: . i. i, i i, i. : , i. i , ii. (i .) i ? , , , , , i i i i. i i ? i: , , ii. i i . i, : i i i . i (ii): i : ? ? i: i. . : i. ii ? i: . : , i , ? i i . i: ? (i): , , , i i (i ii): i iii i . : ii. ! i i ii. i: i ? (i): i. i. i . i: i i , i i , i. : ? , i, i i . ii i i. i i. i: i i . : i. i, , i i , , i i [1 - (. 1934 .) i -i, i i . , i , , i ii . , i (i). i i i .] ii, i, i ii, . i i i ii i i ii, i . i: ? : i , i : i i i i . i i ? i? i: i. : . - i. , i i! ? i i, i , ? ? i: i? (): i, ! , ! i (i i): , : ii ii i i i. , ? , i: i , , . : . . i. i . i i i, , . i i i i . i ii . ( ii i i ): ? i i . i i i ii i . i i i iii i. i ( i i ): . . i i. i. : , . i i. i ii. i: i - , i. : , ii. i ii. i i: , i i i ii. , i, i i. : i. (i , . ; i i i i .) i i i ii? i: . ( ): , i. i i ii. . i i i . : , i ii ii i iii i, i. i i , i, i i . ( .) i, . i: , i : i? i (): . : i . , i, i. i , i . : ! ? i ( ): i: i i, i, i ( ): i. i i, i . i, i . , i . ii i: . : i, . ( .) , , . ( i.) ? i ( ): i, i i i . : i (i i.) i i . i . i: ? ( ): i i: . ( i): , i, . , ( .) , i , . i: . , i : i i ? i: i. i. : ? i: i i i? : ? i: , . : i. i: i (ii): ?.. , . (i , .) , ! ( .) . . i i. i: , i : (.) , i , i . i, i. (i i .) i ( , i): i? : . . i. i . i , . (i): i ! , i. i i. i: ii, i ii. , i, , . ( ii, i.) i. i : ii? i (i, i): i . : ? i: . : . ii, , i . i . ( ii): ? i (i): . : ? ? i: i. : i ? , , i i? i: i i. : i ? i, i , ii? i: i. . . : i? i: . ( .) i i, i i. . ( .) i . i i. i i ( i. i i.) : i i . i: , i, i i i. : i ? i: . : i ? , i ? , ? i: i, . , i. (i i.) : i i. i , i ( i i): i (i): , i ? i i, ? i: i. : , i i i . i: , i ? ( i, ): ! ! i ! i: i i i i i. : ? i i: i i ( i i): i? i . i (): . . i i, i i. (i , .) . : i? i: i , i i . . (): , i (i, , i ): , ?! : , i , i i ii. i: i i, i i i, ii , i . ( ): , i? i (, i ): i. i ii. : ? , . i: , . . ? ( i i i.) (): i. i (i ): i? : , . i: i ? (): . i i . (i.) i: ? (i, ): , i- . ( i.) i (i , . . i): , i ? ii i. (): . i: . i i. i . (i , i i): ii i ? ii ? i (i, i i): . i, ! i i i. i: ! . (i ): . . i i i . i , i . : i i, i, i ? i ? i: i, ? : i. i . i ( , ii ii ): ii i? (): ii?! i i i. i (i i i): ? ii i . ( , i): i ? i: . i. i . ( ): i! i i i ! i ii, i! i i i , . i (, ): ( .) , . . i: , , i ii i i . i , i ii! i ! ( .) i i, , i. i, i , . : . . i . i (, i): ? : . i, , . ( i.) i (): ii : . ( i.) i (i): ? : . ( ). ii . i i , i i . , ii , i . i i . ( ii i ): i i ? i (i ): , i . , i i . i, i i . ( i.) i, i . : ? i . i, i, i . i i . i: i . i . i. i, i i i. i ii, i . i i i. i. i i. i. , i i i i i, . i, i i, . i i . : , i? - i ? i: ii i ? : i i?! , . i, . , ii i . i, , ? ii ii : , ii i i . i i , i i , i ii, i, i , , i i i ; . : , . i ( ): i i. i i i, ii. i ii i. : i? ? i: i i . : i i i , i i , i. ? , i ( , i ): ? : i - i. i : , i i i , ? i: i. i i i . : i i? i: . : i. ( ii.) i: i. ( ii i): , . . - ?.. , i, . i : i. , i . i (i i ): ? : , . i: . i . , , i i i? i ? i ii. . i: , . i . ( i i): . i. i (): i! i , , i i i i. , i!.. (i): . i: , ! : i. . , , . i i, . ii . ii, i, . , , ? , i , i i . i. i i i . : , , , i, i . i. ( , .) i ( ii ): i. : i, i i? i. i, ii . i i ii i . i: . (ii , ): , ? i: i. . : , . i: i. . . i , i , i, i . . (i , i): ? ( i.) i (i i): i , . i i i , . i! (i i , i.) (i): i, i ! i i i . i: i ? ( i .) : i. i i ii. i, i i i. i ii . . i . : i i: i ? (i i ): ii ? i (i ): . i i i i i i ii . (i, i): i i. i i. i i. i (): , . : . i i ii . i i, i i. i i i , , i i. i i i, i i, i; i. i i i i, i: , i i i[2 - i ii , i i i (Gdzie sa kwiaty z tamtych lat), 1960- . i . i i ii i i Where are all the flowers gone, i 1961 . i i, i i ii .]. , i i , i , i i i . , , i . . ( ): i i ii . i i . i i. i , i i i. i i . ii ii , i i. , i i, : i , ? i: i. (): ! ( .) i. i , . i i . ii i i. i , , i i i. i i i i. i i . i ii i, i ii, i i i: . i i ii : i i i i. i i, i i i, i i, . i i i i . ii , ii , i i. i i i. . . i ( ): , . , , . i , , , i ii . : , i. i ( i , ): ? , i i . i ( ): ? : . i: ? : . i (i , i ): ? : i . i: , . i i i. i . i ii ? : i. i i . i: . i i i . . . i ; i ii i i. i , . i. i i , i i i i. i ( ): i-- ---. (i. i, , i .) ii, i. ( .) i? . i i . i , i. , i i, , i . i ; . i i i i. i i . i i i . i: i, i . (, i, i.) ? , , i. i i, i, iii i . , , . ii- . ? i: i i i. i: ? i ii. i: , i. i , i i . i i. i: . i i. ( i, .) i . i (, i , i ): i . , i, , . i i . i, , . . i i i i. . i: i . . i (i, i ): . . . i i i, i , i . i , , i. i i, i i. i (, i): . i: , i. i ( i): i i? , i . , . ii i? i , . i i , , i i? i (i , i): ? i ( i i i i): ! i . , i i i i. (i.) ii . i i. i . i: . i. , . i i: . i: . i , , i , i, i . i : i, . i i i - i . , i i. i: i ? , i, i ? i . i: i, , . i ? i: i, . i: , - i i ? i i. i ( ): i, , . i: , ?.. i i. i (i): . , i i i i . i (i ): i, - i? i: i, i i . i: , i, . , ii? i , , i. i i, . i: , - i ? , i. i i . i , i i , . i (i ): i , i i , . (i i i, i i -i i i.) ΅ i. . i ( i .) i . i (): i! ( i i i.) i , i , , ? , , , i i i i. i: i. i: i . i: ? i: i . i: i? i . i, i, , , i , i, i, i (i i i): , i . i: i, ! i i i. i, , i i, i ? i i. i: , . i: i i i. i. i: . i: , . ( i.) ! ( i.) i . ( ) i . i. ( ii i, .) . i , . i: i, , . , i i, i, i. i, ( .) , i i i. , i i, i . , , , i i. i i . . . ( .) i! i i . i: - , i. , i? i: i. i: i. i ! i ? i: ii. i: ii ? , , i , i i ii i ii ? i: ii. i: iii i. i i. , i i? i: . i: ? i i (i i i i .) i (i): i i. i: i. i i . ( , i .) ? i: . i: , i . i i. i: i i. i: ii . i . i i ii, . i (): , . i, i i . i: i? ? i: i ? i: i . i ( ): , . i, . i - i. ii? i: . i: i i . i, . i: ? i ( ii): ? i: i i . i ii . , , i i: i i , i i. i , ? i: . . - ii i. i: i. ? i i , , , , . ? i: . i: ? i: i, i. . i: i. i. i . . i, ii, i i , . i: ?! ?! i: . ( .) i (i): , . ? i: ? i: , i . . i , i . i (i): i , i . . i: i ? , i , i i. i . . i , ii ii. i , i i : i. . i: . ( i i i i.) i: i iii. i ii , i i ? i i. i . i: i, i . i. . i i i. i, i , i. i i . i: - i. i (i ): . i ( ): , . i i, i i i . i: i , i. i: i , . ii . , . i . , ii i (i): ii. i: , i ii. , , i, , i i , . , i i i . i i ? i: i . i: ? , , ii ? i (): i, () . , ? i: , . , , , i ? i (i , ii i): . . i: i i i iii ? i: ii. i i. i . i: i? , i i. , ? i: . i . i: ? ( .) ? - . i: ? i: - i. ? i i . i ( i): , i ! i? i: . i: . i: i i. . i. i: i i, ii. , , i i. , i i ? i (i): , , i. ii i . i (i): , , i i ii ii i iii . i ii i. i i i i . i: i. i: i , . i: i . , i. i: . , , , . i (i): ? ? , i i ?.. , , . i (i): i ! ii. i: i? i ii i, . i i. i: . i. i (i): i . i ( i i ii): i i i ii. i: ? i: , . , i ii , . i , i i, , . i i: . i: . , , , ? i: . i: i ii i. i. i , ii i i ii i: i? i: i. i, , i i i i . i: ii . i i i . i (): i . i: ? i: -. i iiii . i . i , . i (i): i. ii . , i i, . i . i i. . i i ii . i i. i ( ): ! . i: ! ! i. i: ii i i . i? . i i . i. i: i (): , i, , , i i (i ): i i (i), ii i i. i: , i - i: i . (ii i i i i .) i (): ! ! ( i.) i: ! i: ! i ! , i i i i i i i . i i . i (): ! ? i: i i: . i i i. i i i i. i: , i i. i i. i , i i . i: i i i, i . i ii i i . , ii . i i. i ( i i): i . i, . i i i i, i i i, . i: i, i . i i. . i: ? . i (): , . i: ! i ii i. i i . i: , i ii . i? . i i i. i (): i? : , i. ( , .) . . , (https://www.litres.ru/edvard-zhebrovskiy/strata-dv-ynika-zb-rnik/?lfrom=334617187) . Visa, MasterCard, Maestro, , , , PayPal, WebMoney, ., QIWI , . notes i 1 (. 1934 .) i -i, i i . , i , , i ii . , i (i). i i i . 2 i ii , i i i (Gdzie sa kwiaty z tamtych lat), 1960- . i . i i ii i i Where are all the flowers gone, i 1961 . i i, i i ii .
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 101.00 руб.