Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Looja

$ 67.11
Looja
Автор:
Тип:Книга
Цена:70.35 руб.
Просмотры:  153
Скачать ознакомительный фрагмент
Looja Anton Hansen Tammsaare Tammsaare 1905. aastal kirjutatud novell. Anton Hansen Tammsaare Looja LOOJA Hiina jutuke Kui inimesed juba m?ni aeg sellest aru olid saanud, et nad ilmas elavad, siis n?gid nad ?ra, et nad juba oma saamisest saadik kurjad on. Ja nad ?tlesid isekeskis: “Valime eneste seast omale kohtumehed, kes meile ?igust m?istaksid.” Kes v?iksid aga nendele kohtum?istjaks olla, kui k?ikide s?damem?tlemisi juba saamisest saadik kurjus t?itis! Kurjuses ei ole ju ?igust. Ja inimesed l?id omale jumala, Braama, ning andsid temale ?iguse eneste ihu kui ka hinge ?le. Nad kummardasid tema ette maani ja h??dsid teda omale appi, kutsusid teda omale ?igust m?istma. Inimeste poolt loodud Braama sai peagi uhkeks: ta ei tahtnud inimeste kurjusesse ennast segada, ta tahtis m?ttes ja unistavalt vaikides k?ike tegevust ilmas silmitseda. Ja inimesed ?tlesid: “Suur on meie Braama ning ?ram??tmata on tema v?im. Sellep?rast valime talle ilma asemikud, kelle l?bi ta oma vaimu ja tahtmist t?idab.” Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/anton-tammsaare/looja/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.