Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Raske ?lesanne Jakob M?ndmets Jakob M?ndmetsa 1922. aastal ilmunud novell. Jakob M?ndmets Raske ?lesanne Algus Minu raskemate s?ja?lesannete hulka kuulus hobuste v?tmine. Selle peale m?tlen praegugi. Need s?dant l?hkuvad pildid astuvad tumestamatult m?lestuses aastate j?rel ellu. J?udsime kohale, kus s?nnis leiti kindlustada seisukohti, siis oli esimene asi k?last teatud hulk hobuseid tuua mitmesuguse materjali vedamiseks. V?ga tihti tulid mehed tagasi hobusteta ja vankriteta, seletades, et nad midagi ei leidnud, sest kogu k?las ei olevat ?htegi hobust. P?rast selgus aga ikkagi, et hobuseid oli. Emba-kumba: kas nad olid ?ra peidetud v?i v?tsid mehed elanikelt altk?emaksu ja j?tsid neile hobused alles. Mul tuli enesel minna, sest k?igest hoolimata pidi ometi leitama hobuseid ja vankreid, sest vastasel puhul oli v?imatu teha tarvilikke kindlustust?id. Raske oli leida hobuseid, sest kohalikud elanikud oskasid nad ?ra peita otse imestusev??rilise osavusega. Nad viisid loomad tuppa voodite taha, keldrisse, katsid nad kinni riietega jne. Ei olnud pea ?htegi kohta, mis poleks olnud s?nnis hobusele peidupaigaks. Kui siis loom k?es oli, algas vankrijaht. Leidsid kusagilt vankri kere, siis olid j?lle puudu rattad. Mehed matsid need ?ra ja vandusid siis k?igi p?hade nimel, et eelmised salgad olevat ?ra viinud niih?sti terved vankrid kui ka ?ksikud osad. Iseenesest m?ista, et ei v?idud uskuda nende kinnitust ja mitu korda sundis viimne abin?u, peksu ?hvardus, neid k?tte juhatama vankrite ?rapeidetud osad. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/jakob-m-ndmets/raske-lesanne/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.