Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Jaht Loodus Armastus Peep Männil Käesolev kogumik sisaldab läbilõiget minu looduseteemalisest luuleloomingust ajavahemikus 1998–2015. Siit peaks leidma midagi enda jaoks iga kunstihuviline sõltumata soost, vanuserühmast või loodusetunnetuse tasemest. Lugude inspiratsiooniallikateks on olnud erinevad tähelepanuväärsed või kummalised sündmused ja eluslooduse objektid. Viimastest mitmed on värvikad inimtegelased, kellest enamuse nimed on muutmata kujul ka lauludesse sisse jäänud. Loodetavasti on ära märgitud isikutel või nende austajatel piisavalt huumorimeelt ja eneseirooniat saamaks aru, et tegemist on heasoovliku naljaga, mitte plaaniga kedagi solvata. Aitäh Teile! Meeldivaid jahi, looduse ja armastuse elamusi! Autor Peep Männil Jaht Loodus Armastus Väike kuri jahimees (1998) I koht jahijuttude vestmise võistlusel Eesti jahimeeste kokkutulekul 1998 Meie metsas elab ilves, silmad peas nii kurjad, olgu selge ilm või pilves, ikka kitse turjal. Tema lõbu pärast murrab, ei söö ära looma, murtud kitsedest saaks aastas terve autokoorma. Jäneselgi pole pääsu, kui vaid ilves tahab, läheb ligi, kaelast kinni, võtab, murrab maha. Temast üldse pole kasu, kõik võiks lasta maha, ministeeriumist vaid saada tahaks preemiaraha. Siis kui ilvest poleks, vaat, kus meil vast oleks süüa, sokuliha aasta läbi, osa saaks ka müüa. Hunt see hallivatimees, ta maa pealt tuleks kaota, nii kui halli kogu näed, sa päästikule vaota. Ööd ja päevad varitsevad kitse, siga, põtra, meie eest kõik ära söövad, küll on alles tõprad. Üle Peipsi halli jõena hunte sisse voolab, varsti meie metsas pole enam ühtki looma. Kallis Reiljan, jäta ära lõbureisi Türki, selle eest saaks osta terve tonni hundimürki. Karu hullematest hullem, põtru turjast rabab, õnneks mitte aasta läbi, sest ta talvel magab. Kevadel, kui unest ärkab, murrab, nii mis jaksab, rümba risu alla matab, ära sööb vaid maksa. Tonnikaupa põdraliha läheb karuroaks, armas jumal, seegi liik et meie metsast kaoks. Mesilastelt mee kõik röövib, lehmi taga ajab, keegi laskis vabadusse poegi, hullumaja. Mõni koopajahil lastaks, mõni lõksu püütaks, mina oma käega mõne karulaane süütaks. Kiskjatest veel väga halb on saarmas, tark ja kaval, mõnest jõest on ära söönud viimasegi kala. Kiiska, ogalikku, põlgab, tahab kala hääd, ainult marja sööb ja keha mädanema jääb. Loodusmehed valitsusest röövlit kaitsta tahvad, kuid ei kuula üldse, mida soovib lihtne rahvas: „Rauad üles, mõrrad sisse, söödaks värske kala, puhtaks ojad, jõed ja järved — Brüssel, see las halab.“ Kahepaiksetest veel väga ohtlik kobras – metsaröövel, murrab puid ja tapab kalu, hammas nagu höövel. Aastas terve tihu puid ta ajab oma kõhtu, lasta teda võimatu – ta tegutseb vaid õhtul. Kui saaks puusse panna mürki, siis vast kobras kaoks, tammid õhkaks kaitsemalev, vesi alla vaoks. Kaunid kuivendusekraavid jälle töösse läeksid, jutud metsakahjuritest ajalukku jäeksid. Metsaseadki ülekäte tänavu on läinud, pole hulka aega enam sellist pilti näinud. Üles tuhnitakse kamar, justkui künnivagu, põllud maha tallatakse, vilja täis on magu. Ühe ööga ära söödud talumehe kaer vaese mehe nutu sekka kostab kuldi naer. Kõige parem, karja otsast, suurem lasta maha, võimsam keha, rohkem liha, vähem raiskad raha. Või kui suurem põrsakari sööda peale tuleb, haavlitega sinna sisse, mõni ikka sureb. Palju ahnepäitsasid on jahimeeste sees, kõigist kõige hullem siiski – riigijahimees. Kogu Eesti loomavaru müüvad sakslastele, küüned pikalt enda poole, libedad neil keeled. Markadest neil taskud pungil, kõrval hoidvad maksust, metsalooma lihast läinud kered kõigil paksuks. Kahjurliike nad ei lase, ulukeid ei sööda, autost pika püssigagi lasevad nad mööda. Loomi loevad palju rohkem, et saaks rohkem lasta, riigijuhtidega mestis, targa jutu vasta. Kevad metsas Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/peep-m-nnil/jaht-loodus-armastus/?lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 284.16 руб.