Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Болест На Алцхаймер – I Juan Moisés De La Serna Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Намери всички отговори относно болестта на Алцхаймер. Алцхаймер е болест, която се е увеличила по отношение на засегнатите от нея случаи през последните години, което от своя страна поражда много въпроси, когато някой познат или роднина получи подобна диагноза, като например: какво предствалява Алцхаймер? Какъв е произходът ѝ? Има ли лечение? Как протича заболяването? До какви промени води в ежедневния живот? Какво е психологичното отражение върху пациента? Може ли да се превъзмогне? Предава ли се на децата? Така се поражда един поток от въпроси, които се опитват да тушират несигурността предизвикана от информацията, че човек страда от едно все „по-обичайно“ и все по-разпространено заболяване, за което се знае нещо повече, едва от последните научни открития, отчасти поради сложността на използвания научен език, но и поради това, че тези открития достигат само до специалистите, участващи в заседания и конгреси, на които се споделя подобен вид информация. Цел: целта на електронната книга е да послужи като начална информация на хора, които самите те или човек от семейството им, са засегнати от болестта на Алцхаймер. Тази книга се опитва да представи в ясна форма резултатите на последните изследвания на болестта на Алцхаймер, които отговарят на три основни въпроса, както от гледната точка на самия пациент, така и от тази на семейството му, започвайки от най-важния: Какво е това? Какви са причините? До какви последици води? Целева група: - Здравни работници желаещи да задълбочат информацията относно тази диагноза и третирането на болестта на Алцхаймер. – Преподаватели желаещи да предложат една осъвременена информация относно болестта на Алцхаймер на студентите си. – Всеки, който е получил диагноза Алцхаймер и семейството му, за да знаят как да реагират спрямо това заболяване. Тема: По-нататък се определя всяка основна тема на това произведение: - Дефиниция на Алцхаймер: независимо от всичко, което е казано относно Алцхаймер, болестта остава за много от нас едно голямо неизвестно. – Причини за Алцхаймер: открий произходът на Алцхаймер, опознавайки болестта по-добре, за да я избегнеш. – Последиците при Алцхаймер: както за живота на човекът получил диагноза за болестта на Алцхаймер, така и за семейството му. BOLIeST NA ALTsKhAIMIeR I D-r. Khuan Moisies die la Sierna Pierieviedieno: Petya Lakova ODGOTOVKA Kakvo priedstavliava? Kakvi sa prichinitie? Do kakvi poslieditsi vodi? Namieri vsichki otghovori otnosno boliestta na Altskhaimier. Altskhaimier ie boliest pri koiato broiat na zasieghnatitie ot nieia sluchai priez posliednitie ghodini sie ie pokachil, koieto ot svoia strana porazhda mnogho vprosi, shchom niakoi poznat ili rodnina poluchi podobna diaghnoza, naprimier: kakvo priedstavliava Altskhaimier? Kakv ie proizkhodt i? Ima li liechieniie? Kak proticha zaboliavanieto? Do kakvi promieni vodi v iezhiednieviieto? Kakvo ie psikhologhichnoto otrazhieniie vrkhu patsiienta? Mozhie li da sie prievzmoghnie? Priedava li sie na dietsata? Taka sie porazhda iedin potok ot vprosi, koito sie opitvat da tushirat labilnostta priedizvikana ot informatsiiata, chie choviek strada ot iedno vsie ,,po-obichaino” i vsie po-razprostranieno zaboliavanie, za koieto sie znaie nieshcho poviechie iedva ot posliednitie nauchni otkritiia, otchasti poradi slozhnostta na izpolzvaniia nauchien iezik, no i poradi tova, chie tiezi otkritiia dostighat samo do spietsialistitie, uchastvashchi v zasiedaniia i konghriesi na koito sie spodielia podobien vid informatsiia. Tsiel: tsielta na ieliektronnata knigha ie da posluzhi kato prvonachalna informatsiia na khora zasieghnati ot boliestta na Altskhaimier ili tiekhnitie siemieistvata. Tazi knigha sie opitva da priedstavi v iasna forma riezultatitie na posliednitie izsliedvaniia na boliestta na Altskhaimier, koito otghovariat na tri osnovni vprosa, kakto ot ghliednata tochka na samiia patsiient, taka i ot tazi na siemieistvoto mu, zapochvaiki ot nai-vazhniia: Kakvo ie tova? Kakvi sa prichinitie? Do kakvi poslieditsi vodi? Tsielieva ghrupa: - Zdravni rabotnitsi zhielaieshchi da zadlbochat znaniiata si otnosno tazi diaghnoza i trietiranieto na boliestta na Altskhaimier. - Priepodavatieli koito iskat da priedlozhat iedna osvriemieniena informatsiia otnosno boliestta na Altskhaimier na studientitie si. - Vsieki koito ie poluchil diaghnoza Altskhaimier i blizkitie mu, za da znaiat kak da rieaghirat spriamo tova zaboliavanie. Tiema: Po-natatk sie opriedielia vsiaka osnovna tiema na tova proizviedieniie: - Diefinitsiia na Altskhaimier: niezavisimo ot vsichko koieto ie kazano otnosno Altskhaimier, boliestta ostava za mnogho ot nas iedno gholiamo nieizviestno. - Prichini za Altskhaimier: otkrii proizkhodt na Altskhaimier, opoznavaiki boliestta po-dobrie, za da ia izbieghniesh. - Poslieditsitie pri Altskhaimier: kakto v zhivota na choviekt poluchil diaghnoza boliest na Altskhaimier, taka i za siemieistvoto mu. Índice ODGOTOVKA (#u971b8842-f886-599e-8ce4-adde3ab4e997) BLAGODARNOSTI (#ud5bf0d1f-9ded-52c9-a82a-1b741fad7bb1) GLAVA 1. OPRIeDIeLIeNIIe NA ALTsKhAIMIeR (#u865e8ba3-f968-5972-8e33-cf76cad25eae) GLAVA 2. PRIChINI ZA ALTsKhAIMIeR (#litres_trial_promo) GLAVA 3. POSLIeDITsI PRI ALTsKhAIMIeR (#litres_trial_promo) ZAKLIuChIeNIIe (#litres_trial_promo) Boliestta na Altskhaimier ie doshla, nakhltala ie v kshchata, nikoi nie ia kanil, no tia shchie ostanie. Malko po malko pamietta na zabolieliia shchie izbliedniava i tova, koieto triabva da sie stori ie da mu sie pomagha s obich. Mozkt ie uvriedien, nie mozhie da sie izbieghnie, toi shchie zabravi minaloto, no ti mozhiesh da mu pomoghniesh. Otnasiai sie s niegho niezhno i mu davai mnogho obich, nie gho poritsavai - tazi situatsiia nie sie ie porodila po nieghovo zhielaniie. Da zabravia razni nieshcha shchie priedizvikva u niegho pritiesnieniia, spiesti mu tova, koieto mozhiesh - taka shchie mu pomoghniesh. Liubovta koiato mu otdavash shchie sie khariesa mnogho na ochitie mu koito tie ghliedat - po tozi nachin shchie ti gho pokazva. – LIuBOV – Posvieshchava sie na roditielitie mi BLAGODARNOSTI Izpolzvam povoda da blaghodaria na vsichki khora, koito mi pomoghnakha s konsultatsiitie si pri szdavanieto na tazi knigha, spietsialno na d-r Kuazi Imam, mieditsinski diriektor na bolnitsata ,,Arlinghton Miemorxial diel Tieksas” (SAShch) i na piersonala na C. R. E. Altskhaimier (drzhavien otghovorien tsientr za ghrizha km khora ss zaboliavanie na Altskhaimier i drughi diemientsii) km institut za mighratsiia i sotsialni uslughi, i spietsialno na khorata, koito otghovorikha na osnovnitie vprosi otnosno Altskhaimier, d-r Ieliena Gonzalies, otghovornik na otdiela za informatsiia, dokumientatsiia, izsliedvanie i otsienka, na d-r Frantsisko Khaviier Gai, nievrologh i na d-r Bieatris Oniekha, sotsialien asistient i sotsiologh. GLAVA 1. OPRIeDIeLIeNIIe NA ALTsKhAIMIeR Dva sa nieizmienimitie zhitieiski fakta, a imienno, chie zhivott ni napriedva s vsieki dien i v dadien momient shchie svrshi. Dvie dati shchie stoiat na nadghrobnata ni plocha, tazi na razhdanie i tazi na nashata konchina. Miezhdu tiakh proticha zhivott ni s vsichkitie mu radosti i bolki, s vsichkitie mu vzmozhnosti i niepriiatnosti. Khorata po tsial sviat iskat da zhivieiat dlgho i po vzmozhnost, pridruzhieni ot liubimitie si khora. Dokato ghodinitie minavat obachie, silitie otslabvat, umieniiata i sposobnostitie nie sa kakto niakogha i lieka polieka choviek sie spravia vsie po-trudno s niakoi dieinosti. Ako ima obachie nieshcho, ot koieto choviek sie strakhuva poviechie ot smrtta, to tova sa boliestitie i nai-viechie, ako tie sa bolieznieni. Nikoi nie obicha bolkata. Vsshchnost, bolkata sluzhi kato sighnal, koito priedupriezhdava orghanizma, chie nieshcho nie ie naried. Koghato obachie bolkata ie prodlzhitielna, poradi niakakv zdravoslovien probliem, situatsiiata mozhie da stanie nietrpima. Strakht ot boliestta na Altskhaimier ie oshchie po-gholiam. Altskhaimier ie nievrodieghienierativno zaboliavanie i to poraziava priedimno mozka, koito postiepienno ghubi funktsiitie si. Tova sie sluchva poradi poiavata na opriedielieni klietki kato sienilnitie plaki i nievrofibrilarnitie vzli, koito sie natrupvat v mozka, priedizvikvaiki proghriesivna zaghuba na funktsiitie mu, ot koito nai-vidima ie zaghubata na pamiet. Naimienovaniieto na tova zaboliavanie sie dlzhi na otkrivatielia mu, psikhiatra Alois Altskhaimier, koito priez 1906 za prvi pt rieghistrira pismieno priznatsitie i simptomitie na boliestta. Triabva da sie razghranichavat poslieditsitie pri tova zaboliavanie ot proghriesivnata zaghuba na pamiet, poradi normalniia khod na vriemieto i poradi napriednalata vzrast, kato niezavisimo ot tova, triabva da sie izsliedva, za da sie izkliuchat drughi patologhii, koito moghat da obiasniat probliemitie s pamietta. <> Ss sighurnost, ako si imal vzmozhnostta da popitash khora na sriedna vzrast, koi ie nai-gholiemiiat im strakh vv vrzka ss zdravieto, tie sa ti otghovorili, chie stradaniiata ot rak sa nai-loshoto koieto mozhie da im sie sluchi. Makar chie, v momienta sa izvrshieni gholiemi napriedtsi po otnoshieniie na prievientsiiata i liechieniieto na rak, tova ostava iedna smrtonosna boliest, makar i vsie po-niska kato protsient. Osvien tova, vinaghi ostava riskt za nova poiava na raka i poslieditsitie ot niegho. S napriedvanie na vzrastta, niakdie okolo shiestdiesiet ghodini, ako zadadiem sshchiia vpros, iznienadvashcho rakt sie prievrshcha vv vtorata prichina za strakh ot zaboliavanie. Na prvo miasto sie poiaviava Altskhaimier kato nai-opasiavanata boliest. Za razlika ot rakovitie zaboliavaniia, Altskhaimier nie priedizvikva takava kratkosrochna fizichieskaa promiana, nito sksiava zhivota taka brzo kato raka. Vprieki vsichki tiezi dovodi, ako triabva da sravnim, vzrastnitie khora sie opasiavat poviechie ot Altskhaimier, zaradi intieliektualnitie promieni do koito vodi. S ostariavanieto zapochvamie da ghubim skpitie ni khora, prvo roditielitie, chichovtsitie i lielitie, bratiata i siestritie, priiatielitie i dori zhitieiskata ni polovinka. Vsichko mozhie da sie prieodolieie, no ot vsichko tova ni ostava nieshcho, spomient kakvi smie bili, tova, koieto smie priezhivieli s tiezi khora, nieshcho, koieto sie prievrshcha v nai-skpotsiennoto za iedin vzrastien choviek, poviechie ot vsichki imushchiestva, koito moghat da sie pritiezhavat. Tazi skpotsiennost obachie, ie zaplashiena ot vzmozhnostta da sie razbolieiem ot Altskhaimier. Mislta lieka, polieka da zaghubim spomienitie si, stighaiki dotam, chie da zabravim koi smie, ie iedin ot nai-gholiemitie uzhasi na vzrastniia choviek, mnogho po-gholiam ot koiato i da ie boliest, vkliuchitielno raka. Za da sie izbieghnat tiezi strakhovie, bi bilo dobrie da sie uvielichat informatsionnitie kampanii koito poiasniavat faktitie za Altskhaimier, kak boliestta poraziava samo iedin malk protsient i otnosno vsichki napriedtsi koito sie izvrshvat za rannoto i otkrivanie i sotvietnoto i liechieniie. Boliestta na Altskhaimier ima svoistvoto da sie razprostraniava po razlichni tsieriebralni zoni, koieto ima proghriesivni otrazhieniia vrkhu nachina na mislienie, chuvstvanie i poviedieniie na chovieka, zapochvaiki ss zaghuba na pamietta. Tiezi promieni vodiat s vriemieto do znachitielni namalieniia vv vzmozhnostta za izvrshvanie na iezhiednievnitie dieinosti na patsiienta, narushavaiki kachiestvoto mu na zhivot, kakto i niezavisimostta mu. Tova zaboliavanie sie namira v ghrupata na diemientsiitie, kato sshchitie sie kharaktierizirat ss zaghuba na viechie pridobititie umieniia - ghovor, nachin na mislienie, pamiet. <> Da sie ghovori za Altskhaimier oznachava da sie ghovori za zaghuba na pamiet. Koghato siemieistvoto zabieliezhi, chie vzrastniia choviek zapochva da pokazva chiesti amniezii, priedlagha da sie izvrshi podobien prieghlied, za da sie izkliuchi tazi vzmozhnost. Zaghubata na pamiet obachie, nie ie iedinstvieniiat simptom, nito pk triabva da ie prviiat poiavil sie pri Altskhaimier. Ot dosta ghodini viechie sie znaie, chie otnachalo mozhie da sie zabieliezhat iemotsionalni i poviedienchieski promieni, koito poniakogha moghat da sie obrkat s vzrastovi koliebaniia i koito bivat liekuvani v sotvietnitie siektsii. Sshchiestvuvat vprosnitsi za ranno otkrivanie na Altskhaimier, koito trsiat tochno tiezi promieni i nie tolkova izmienieniiata na pamietta, kakvto imienno ie sluchaia na N. P. I. (Neuropsychiatric Inventory). Tova zaboliavanie ima ,,tikho” nachalo i iedva okolo 10 ili 20 ghodini po-ksno, probliemitie s pamietta sie proiaviavat kato nai-vidien simptom. Faktoritie opriedieliashchi vloshavanieto na tova zaboliavanie sa mnogho, imaiki priedvid chie, po-gholiama chast ot sluchaitie sie poiaviavat v po-napriednala vzrast, nai-viechie nad 60 ghodini i iedna ot nai-niepriiatnitie strani na boliestta ie, chie vloshava kachiestvoto na zhivot. Boliestta na Altskhaimier ie chast ot ghrupata na diemientsiitie, v koiato sie namirat i boliestta na Pik i diemientsiiata s tieltsa na Lievi. Vsichki tie formirat ghrupata na prvichnitie diemientsii. Sshchiestvuva iedna drugha ghrupa, nariechiena vtorichni diemientsii, chiito proiavlieniia sa poslieditsi ot drughi zaboliavaniia, kato krvonosni probliemi, khipotiroiedizm, lipsa na vitamin V6 ili niakoi tumori. I vsie pak, nai-loshata li ie boliestta na Altskhaimier ot vsichki vzmozhni diemientsii? Tova imienno sie opitvat da izsliedvat v instituta Karolinska, v univiersitietskata bolnitsa Karolinska (Shvietsiia), v univiersitietskata bolnitsa Stavanghier (Norvieghiia) i v ,,univiersitietskiia tsientr za miezhdunarodno izsliedvanie na Santa Anna (Riepublika Chiekhiia), chiito riezultati sa publikuvani v nauchnoto spisaniie ,,Izsliedvaniia i tierapiia na Altskhaimier”. <> Ako niakoi obrshcha vnimaniie na boliestta na Altskhaimier, to ie poradi slabata iefikasnost na tierapiitie koito sie proiaviavat pri niakoi patsiienti. Niakoi sie opitvat da gho obiasniat s visokata vzrast na patsiientitie ili nalichiieto na drughi smushchieniia kato koronarnitie smushchieniia, koito ot svoia strana sie nuzhdaiat ot miedikamienti, koito poniakogha moghat da bdat niesvmiestimi s priedpisaniiata za boliestta na Altskhaimier. Drughi avtori sie arghumientirat s tova, chie miezhdu patsiientitie s Altskhaimier, sshchiestvuvat tolkova razliki, chie sie nalagha vsieki sluchai da sie izsliedva pootdielno. Ti kato nie moghat da sie osshchiestviat obobshchieniia za tierapiiata, zatova i obshchovalidnata mieditsinska tierapiia ie s niska iefikasnost. No tochno kakto sie ie sluchvalo i s drughi zaboliavaniia, shchom izliazat novi danni otnosno razvitiieto na boliestta, mozhie da sie ustanoviat razlichni podvidovie, vsieki ot tiakh s razlichni kharaktieristiki, makar i da spodieliat iedno i sshcho simptomatichno iadro. Tazi tiendientsiia nie sie zachita vv vsichki sluchai, kakto pri posliednata rieforma na D. S. M. V (anghliisko skrashchieniie na ,,diaghnostichien i statistichieski narchnik na psikhichnitie razstroistva”, ponastoiashchiem s nieghovata pieto izdaniie), svsiem razlichni tipovie na razstroistvo na razvitiieto, sa sie obiedinili v iedin i sshchi iepighraf pri smushchieniiata ot autistichniia spiektr, nieshcho, koieto mozhie da zatrudni bilo diaghnostitsiranieto, kakto i spietsifichnitie tierapii. No kolko vida Altskhaimier ima? Iedna izsliedovatielska ghrupa ot univiersitieta v Kaliforniia (SAShch) izdava piechatno izdaniie, v koieto tvrdi, chie sa napravili rievoliutsionna krachka napried po otnoshieniie na boliestta na Altskhaimier, chiito riezultati sa bili publikuvani v nauchnoto spisaniie ,,Ieidzhingh”.2 Ima mnogho malko danni otnosno tova izsliedvanie, s izkliuchieniie na tova, v koieto sie vkliuchvat 50 uchastnika po vriemie na dvietie ghodini izsliedvanie. Sporied tiezi riezultati, patsiientitie s Altskhaimier moghat da bdat razdielieni na tri katieghorii po otnoshieniie na napriedvanieto na simptomatikata na zaboliavanieto. Po tozi nachin niama viechie iedna boliest, a tri ili po-tochno, tri podvida na iedna i sshcha boliest, vsieki ot koito ima razlichno razvitiie i poradi tova, iziskva spietsifichna tierapiia na liechieniie. Sshchoto izdaniie ghovori za vzpalitielien tip, nievzpalitielien tip i kortikalien tip, idientifitsirani vv vsieki simptomatichien podvid, kakto i v difierientsialnitie protieini. * Pri vzpalitielniia podvid sie nabliudava povishieniie na rieaktivniia protiein S, nalichien koghato ima vzpalieniia v tialoto - povishieniie koieto nie ie nalichno pri drughitie dva podvida; i protieint albumin, fundamientalien za poddrzhanie na krvonosnoto naliaghanie. * Pri nievzpalitielniia podvid, kdieto nie sie nabliudavat priedishni povishieniia, sshchiestvuva anormalnost na tiezi protieini. * Pri kortikalniia podvid koito nie ie svrzan s probliemi na pamietta i nalichien pri po-mladi khora s po-gholiemi probliemi svrzani s ghovora, vrzkata ie s po-niski niva na tsink v orghanizma. Izdaniieto nie sochi kakva ie razlikata miezhdu tiezi vidovie Altskhaimier i drughitie diemientsii s podobna simptomatika, za koito shchie triabva da sie opriedieliat novi, razlichni diaghnozi, za da sie znaie prvo kakvo zaboliavanie ima patsiienta i sotvietno da sie priedlozhi nai-podkhodiashchoto liechieniie. Samitie avtori nie gho spomienavat. Vieroiatno slabata iefikasnost na nastoiashchitie tierapii stoi imienno v osnovata na nieopriedielienost na vsieki iedin ot tiezi podvidovie, ti kato ie nuzhno da sie prouchi zashcho iedna tierapiia ie po-podkhodiashcha ot drugha, a nie kakto sie pravi v momienta - pri vsichkitie sluchai sie pravi iedno i sshcho. Avtoritie tvrdiat, chie chriez tiakhnoto otkritiie sie otkriva nov pt za dostighanie na po-gholiam uspiekh pri tierapiranieto i v opisaniieto na spietsifichnitie kharaktieristiki na vsieki iedin ot podvidovietie. Vprieki tova, dobrie ie da sie ima priedvid, chie tiezi riezultati triabva da sie provieriat i v drughi laboratorii priedi da sie schitat za katieghorichni, potvrzhdavaiki, chie sshchiia riezultat sie poluchava vv vsiaka iedna chast na svieta. Za da sie izvrshi tova, narchnitsitie za diaghnostika M. K. B. 10 - (miezhdunarodna statistichieska klasifikatsiia na boliestitie i probliemitie, svrzani ss zdravieto, rieviziia 10) i D. S. N. - V, triabva da vkliuchvat v sliedvashchitie si rievizii, koi sa spietsifichnitie kharaktieristiki na vsieki podvid - koghato tova ie izviestno - kakto pri diaghnostitsiranieto, taka i pri tierapiranieto. Tova biez smnieniie ie gholiam napriedk po ptia da sie otkriie kakvo priedstavliava Altskhaimier i v sshchoto vriemie sluzhi za da obiasni prichinata, poradi koiato psikhofarmokologhiiata imashie tolkova nisk uspiekh dosiegha pri prilaghanieto na tierapii pri Altskhaimier. Ako mozhiem da smie sighurni v nieshcho po otnoshieniie na boliestta na Altskhaimier, to tova ie, chie probliemt zasiagha osnovno pamietta, ponie taka ie poznat na auditoriiata. Dori i da ie niesznatielno, vsieki prieszdava tova, koieto ie blizo do spomienitie mu. Blaghodarieniie na tova mozhiem da staniem sutrin ss znaniieto, chie smie v sobstvienoto si lieghlo, da obliechiem khalata si toku-shcho stanali, znaieiki chie shchie ni sghrieie i da slozhim kafieto, priedi da otidiem na rabota, znaieiki tochno v koia kutiia sie namira kafieto i kak raboti kafievarkata. Vsichki tiezi dieistviia i mnogho drughi moghat da sie izvrshvat samo poradi iedna prichina, zashchoto pomnim vsieki priedmiet koito vidim, znaieiki i naimienovaniieto mu, znaiem otkdie sie kupuva ili koi ni gho ie podaril. Zhivot biez pamiet ie kato list ot prazna knigha, nie mozhiesh da razpoznaiesh nikoi okolo siebie si. Ako vidish nieshcho s tmien tsviat pried siebie si i to nie sie dvizhi, a koghato gho dokosniesh ie mieko, no vprieki tova nie znaiesh kakvo ie ili za kakvo sluzhi, nito kak sie kazva, mozhie bi tova ie prosto stol, na koito ie slozhiena driekha. Priedstavi si, chie niakoi tie doblizhava za da tie tsielunie i ti gho vizhdash za prvi pt. Govori ti siakash ti ie mnogho blizk i v dobavka ti kazva, chie ie sprughata ti, s koiato sie priedpolagha, chie si zhienien ot 30 ghodini, no ti ni sie spomniash nishcho. Altskhaimier ie mnogho poviechie ot tova da nie znaiesh kdie si si ostavil kliuchovietie za kolata ili da propusniesh siedmichniia si chas pri friz’ora, ti kato ie izminal tsial iedin dien biez dori da sie sietish. Tova bi moghlo da bdie prosto razsieianost ili otslabvanie na pamietta blaghodarieniia na vzrastta. Tova zaboliavanie vodi do mnogho po-tiezhki i vazhni poslieditsi, koito v po-napriednala faza mozhie da doviedat dotam, da nie sie razpoznavat blizkitie, chuvstvaiki ghi kato chuzhdi khora, stighaiki do zaghuba na sposobnostta za razpoznavanie na samiia siebie si v oghliedaloto, biez osznavanie koi ie v otrazhieniieto, nito imieto mu, nito minaloto mu. Tova ie drama za koito i da ie choviek, kato sie ima priedvid, chie choviek sie opriedielia kato takv imienno zaradi tova koieto ie bilo, kak sie kazva, kogha i kdie ie rodien, kdie ie uchil ili rabotil i taka natatk v spiska s malko ili poviechie spomieni ot iedin zhivot. Tsiala iedna struktura ot pamiet, vrkhu koiato sie riekonstruirat spomienitie, imaiki za baza viechie priezhivianoto, v koieto mozhiem da imamie dostp koghato pozhielaiem, spomniaiki si kakvo smie pravili pri diplomiranieto ili kogho smie tsielunali za prvi pt. Koghato boliestta na Altskhaimier obachie napriedva, zapochvat da sie poiaviavat t. nar. praznini v pamietta, nieshcho kato prazni prostranstva v mozka, kdieto sdrzhanata informatsiiata ie zaghubiena, zabraviaiki sdrzhaniieto v sshchnostta mu po takv nachin, chie koghato sie opitvamie da si spomnim, nie sie poluchava, makar samo priedi niakolko miesietsa da smie umieieli da razkazvamie iasno i dietailitie otnosno tozi momient ot zhivota. Triabva da sie ima priedvid, chie tozi protsies na zaghuba na sposobnostitie i pamietta sie poiaviava postiepienno s vzrastta, kato chast ot proghriesivnoto ostariavanie na funktsiitie na orghanizma. Koghato sie proiavi obachie Altskhaimier, vsichko sie promienia, tozi protsies sie uskoriava, szdavaiki mnogho po-iavni poslieditsi, koito moghat da doviedat choviek do nievzmozhnost da izvrshva samostoiatielno dieinostitie si. Probliemitie na pamietta biakha smiatani priez posliednitie diesietki ghodini kato prvi i osnovien simptom za otkrivanie na tova zaboliavanie, no ot niakolko ghodini bie otkrito, chie priedi da zapochnie zaghubata na pamiet, choviek izpitva porieditsa ot promieni koito sochat, chie nieshcho nie ie naried. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40208223&lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 164.16 руб.