Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Jumal ja elu pärast surma. Teedrajavad uued tõendid Jumala ja surmalähedaste kogemuste kohta Jeffrey Long, MD “Jumal ja elu pärast surma” kõneleb inimestest, kes on enda väitel kohtunud surmalähedase kogemuse ajal kas Jumala või mõne vaimse olendiga, rännanud ebamaistesse paikadesse, saanud taas kokku ammu lahkunud lähedastega, et seejärel maisesse ellu naasta ja oma teekonnast meile kõnelda. Dr Longi väitel on kõigil neil kogutud jutustustel ühiseid jooni, mis ülekaalukalt tõendavad, et Jumal ja surmajärgne elu on olemas. Originaali tiitel: Jeffrey Long, M.D. with Paul Perry God and the Afterlife. The groundbreaking new evidence for God and near-death experience Copyright © 2016 by Jeffrey Long See tõlge on ilmunud kokkuleppel kirjastuse HarperCollins Publishers allüksuse HarperOne’ga. Toimetanud Kaire Puumets-Sõber Kaane kujundanud Pärtel Eelma © Tõlge eesti keelde Mirt Kruusmaa ja OÜ Suur Puu, 2017 ISBN 978-9949-9917-6-1 ISBN 978-9949-9917-7-8 (epub) Trükikoda Pakett Kirjastuse Suur Puu raamatuid saab kõige soodsamalt osta kodulehelt: www.suurpuu.ee Autori märkus Valdav osa surmalähedaste kogemuste (SLK) kirjeldusi on täis armastust ja soojust, mille tõttu saan vahel kirju masendunud inimestelt, kes pärivad, kas neil tuleks niisuguse kogemuse esile kutsumiseks proovida endalt elu võtta. Ma vastan koheselt: “Absoluutselt mitte!” Ma julgustan kõiki, kes on depressioonis, pöörduma nõustaja poole ning rääkima oma eluprobleemidest arstidega. Inimesed, kelle surmalähedane kogemus on järgnenud enesetapukatsele, on pea eranditult seisukohal, et enesetapukatse oli tõsine viga. Oma eluga riskimine SLK saamiseks pole kunagi õigustatud. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/jeffrey-long-2/jumal-ja-elu-parast-surma-teedrajavad-uued-toendid-jumala-j/?lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 1365.76 руб.